1 Strona główna 2 Kontakt - Okręg i Oddziały 3 Historia 4 Wyniki Okregu 5 Zarz±d Okręgu 6 Regulaminy 7 Oddział GOSTYNIN 278 8 Oddział KUTNO 279 9 Oddział PŁOCK 280 10 Oddział SIERPC 281 11 Oddział GˇBIN 373 12 Oddział SOCHACZEW 435 13 Oddział STARO¬REBSKO-BIELSKI 0475 14 Regiony i Okręgi 15 Gołębie 16 Pogoda 17 Linki 18 Druki PZHGP 19 TopLista 20 Wystawy SuperHodowca

Aktualno¶ci

Nowa strona 1

 

 

Uwaga!

W sezonie 2017 obowi±zuje regulamin do Generalnego Mistrzostwa Polski i Intermistrzostwa, proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z nim.
Każdy hodowca wyrażaj±cy chęć uczestnictwa w rywalizacji o tytuł w wyżej wymienionych mistrzostwach powinien:
•    przed rozpoczęciem koszowania wyznaczyć dziesięć gołębi do tych rywalizacji
•    gołębie obowi±zkowo musz± być zakoszowane, jako pierwsze (dotyczy ESK),
•    oznaczone w zegarze odpowiednim symbolem (np. S,M lub innym).
•    hodowcy koszuj±cy na listach tradycyjnych, gołębie seryjne oznaczaj± symbolem S w odpowiednich rubrykach na li¶cie startowo-zegarowej.

 

Podstaw± do wyliczenia INTERMISTRZOSTWA jest prawidłowe oznaczenie 5 gołębi typowanych w zegarach ESK odpowiednimi symbolami oraz zakoszowanie ich jako pięciu pierwszych, a przy listach tradycyjnych oznaczenie ich na li¶cie startowo-zegarowej.

Podstaw± do wyliczenia współzawodnictwa do GMP jest prawidłowe oznaczenie 10 gołębi typowanych w zegarach ESK odpowiednimi symbolami oraz zakoszowanie ich jako pierwszych, a przy listach tradycyjnych oznaczenie ich na li¶cie startowo-zegarowej.

Nowy regulamin nie zobowi±zuje rachmistrza do wykonania pracy za hodowcę.
Hodowca nietypuj±cy gołębi w zegarze ESK poprzez oznaczenie ich seryjno¶ci odpowiednim symbolem rezygnuje z automatycznego wyliczenia tego mistrzostwa przez rachmistrza. Hodowcy ci sami wyliczaj± i składaj± wyniki do GMP i INTERMISTRZOSTWA na podstawie list konkursowych i list wkładaniowych.
Zachęcam wszystkich posiadaczy systemów ESK chc±cych spróbować swych sił w TYPOWANIU i zapoznanie się z instrukcjami dotycz±cymi posiadanych systemów. W każdej z instrukcji jest wyja¶nione jak dokonać typowania gołębi na lot.

                                     “Dobry Lot”-  Mariusz Sołdański


Wyniki lotowe gołębi starych w 2017 roku

Okręg Płock

 

Oddział Gostynin

Bremen II

16.07.2017

 

Oddział Płock

Sulingen I

15.07.2017

 

Oddział Star-Bielski

Sulingen I

15.07.2017

 

Oddział Kutno

Bremen II

16.07.2017

 

Oddział G±bin

 Bremen II

16.07.17 

 

Oddział Sochaczew

Bremen II

16.07.2017

 

Rejon Lotowy 1

 Bremen II

16.07.2017

 

Rejon Lotowy 2

 Sulingen I

15.07.2017

 

 


         stat4u                                                                          
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL