1 Strona główna 2 Kontakt - Okręg i Oddziały 3 Historia 4 Wyniki Okregu 5 Zarz±d Okręgu 6 Regulaminy 7 Oddział GOSTYNIN 278 8 Oddział KUTNO 279 9 Oddział PŁOCK 280 10 Oddział SIERPC 281 11 Oddział GˇBIN 373 12 Oddział SOCHACZEW 435 13 Oddział STARO¬REBSKO-BIELSKI 0475 14 Regiony i Okręgi 15 Gołębie 16 Pogoda 17 Linki 18 Druki PZHGP 19 TopLista 20 Wystawy SuperHodowca

Aktualno¶ci

Nowa strona 1 WYNIKI LOTÓW KONKURSOWYCH Nowa strona 1

                                                                    Sierpc,dnia 19.11.2014r 

       

 

                                                                 Zarz±dy  Oddziałów

                                                 

                                                                 w  Okręgu  Płock

 

K O M U N I K A T    Nr. 3 /2014

                                                     

            Wystawa  Okręgowa gołębi pocztowych  za rok 2013 r. odbędzie się w  

    dniach   6 – 7  grudnia  2014 r. organizatorem wystawy jest Oddział  G±bin

  Wystawa  odbędzie się w „Dom Weselny” u Państwa Kwiatkowskich   

   Ul: Ciechomicka  70-90 w Ciechomicach k/Płocka.

                                                                                                                         

Program  wystawy:

    

05  grudnia 2014r. – od godz: 1700  do 2100  przyjmowanie gołębi na wystawę

                                 / adres jak wyżej/

06  grudnia             - od godz: 7.00   ocena eksponatów

                               - od godz: 14002100 zwiedzanie wystawy

07  grudnia             - od godz. 800 do 1300 zwiedzanie wystawy

                               - od godz: 1300  - rozdanie nagród o mistrzostwo Okręgu Płock za rok 2014  -  dekoracja Mistrzów w poszczególnych kategoriach lotowych oraz najlepszych  lotników.                                                                                        Następnie odbędzie się dekoracja  wystawionych  eksponatów w poszczególnych kategoriach lotowych  A,B,C,D,E,G M P, F,G,H.,Kat:SPORT-wyczyn, najlepsze lotniki oraz  eksponatów wystawianych na wystawie okręgowej w poszczególnych klasach i kategoriach okręgowych.                  .

     Wydawanie wystawionych eksponatów od godz:  14,30

 

Na wystawie będę obowi±zywać następuj±ce  KATEGORIE:

 

Kategoria Standard – samczyki

 

Konkursy zdobyte w latach 2013 i 2014  – łacznie 2500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy minimalnej ilo¶ci 150 gołębi bior±cych udział w locie. W roku 2014 minimum 30% obowi±zuj±cego kilometrażu (tj. 750 kkm)

 

Kategoria Standard – samiczki

 

Konkursy zdobyte w latach 2013 i 2014 – ł±cznie 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy minimalnej ilo¶ci 150 gołębi bior±cych udział w locie. W roku 2014  minimum 30% obowi±zuj±cego kilometrażu (tj. 600 kkm).

Kategoria Standard – młode - Samczyki i Samiczki

 

3 konkursy zdobyte w roku 2014 –uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy minimalnej ilo¶ci 250 gołębi bior±cych udział w locie.

 

Kategoria Sport – A,B,C,D,E,F,G,H

 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2013 i 2014

z list konkursowych sporz±dzonych na bazie 1:5 . 

                                  Kategorie F,G,H sklasyfikowane wg coefficentu za  2014 rok.

 

                          KRYTERIA    SPORTOWE

  • za  dwa lata

 

MINIMUM

Odległo¶ć

Ilo¶Ć konkursów

Gołębie

Hodowcy

Sumy

Konkursy na bazie

A

Od 100 do 400km

10

 

250

20

1500

1./5

B

Od 300 do 600km

8

 

250

20

2800

1./5

C

Ponad 500km

6

 

150

20

3300

1./5

D

Od 100 do 400km

Od 300 do 600km    

Ponad 500km

11

Od 3 do 5

2 do 6       

1 do 3

 

250

250        

150

20

29

20

 

 

3500

 

1./5

1/ 5

1/ 5

E

Ponad 700 km.

 4

 

250

50

2800

 1/5

 

 

Kategoria Sport  -  wyczyn

 

Konkursy zdobyte w latach 2013  – 2014  wg najwyższego konk- kilometrażu, uzyskane na bazie 1:5 z list konkursowych.

 

Kategoria Sport /okres jednego roku -  tj. 2014 rok.

 

Kat: „F”  -  3 konk. Ł±czna trasa powyżej 300 km.

 /goł. Młode /.                    goł±b w konkusie na bazie 1/5

Kat:  „G”  - 5 konkursów Ł±czna trasa powyżej 500 km.

 /Goł. Roczne/                      goł±b w konkursie na bazie 1/5

Kat: „H”    -              6 konkursów.Ł±czna trasa powyżej  1800 km.

/konkurs ponad 300 km. – gołębie dorosłe/     -    goł±b w konkursie na bazie 1/5

                                 

 Kategoria Sport – okregowa A,B,C,D,E,Sport wyczyn  - 2014 r.                  z list sekcyjnych, oddziałowych i rejonowych na  bazie 1:5.                                                                                 

A – 5kon. – 700 k/km najmniejszy coeff.

B – 4 kon. – 1200 k/km najmniejszy coeff.

C – 3 kon. – 1500 k/km najmniejszy coeff.

D – 2-5 lotów kat.A ; 1-4 lotów kat.B ; minimum 1 lot kat. C lub M– razem: 7 lotów w 2014 r. – najmniejszy coeff.

E – 2 konk. – 1400 k/km.  najmniejszy coeff

Sport wyczyn – największy konkursokilometraż w 2014 r.

 

                                                                              Za  Zarz±d  Okręgu :

                                                                         /- /  Tadeusz Wasiński

Deklaracje wystawowe :

  Deklaracja

 

   Karta oceny

 


 

ZESTAWIENIE

WYNIKÓW LOTOWYCH GOŁĘBI DOROSŁYCH I MŁODYCH

w   2014 roku

 O MISTRZOSTWO OKRĘGU PŁOCK


WYNIKI

LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH

O MISTRZOSTWO OKRĘGU PŁOCK

W 2014 ROKU

 CHOSZCZNO

GOŁĘBIE MŁODE

ODDZIAŁ GˇBIN

14.09.2014

TRZCIANKA

GOŁĘBIE MŁODE

ODDZIAŁ GOSTYNIN

14.09.2014

SŁAWNO 

GOŁĘBIE MŁODE

ODDZIAŁ KUTNO

13.09.2014

WAŁCZ

GOŁĘBIE MŁODE

ODDZIAŁ PŁOCK

13.09.2014

KCYNIA

GOŁĘBIE MŁODE

ODDZIAŁ SOCHACZEW

31.08.2014

SUCHAŃ

GOŁĘBIE MŁODE

ODDZIAŁ

STARO¬REBSKO-BIELSKI

13.09.2014

WYNIKI

LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH

O MISTRZOSTWO OKRĘGU PŁOCK

W 2014 ROKU

MAGDEBURG II

 GMP 2014

ODDZIAŁ GˇBIN

26.07.2014

MAGDEBURG II

 GMP 2014

ODDZIAŁ GOSTYNIN

26.07.2014

MAGDEBURG II

GMP 2014

ODDZIAŁ KUTNO

26.07.2014

BREMEN

GMP 2014

ODDZIAŁ PŁOCK

26.07.2014

WITTSTOCK IV

ODDZIAŁ SOCHACZEW

27.07.2014

SUCHAŃ IV

ODDZIAŁ

STARO¬REBSKO-BIELSKI

19.07.2014

MAGDEBURG II

REJON LOTOWY

278-279-373

26.07.2014

BREMEN

OKRĘG PŁOCK

26.07.2014


© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL