1 Strona główna 2 Kontakt - Okręg i Oddziały 3 Historia 4 Wyniki Okregu 5 Zarz±d Okręgu 6 Regulaminy 7 Oddział GOSTYNIN 278 8 Oddział KUTNO 279 9 Oddział PŁOCK 280 10 Oddział SIERPC 281 11 Oddział GˇBIN 373 12 Oddział SOCHACZEW 435 13 Oddział STARO¬REBSKO-BIELSKI 0475 14 Regiony i Okręgi 15 Gołębie 16 Pogoda 17 Linki 18 Druki PZHGP 19 TopLista 20 Wystawy SuperHodowca

Aktualno¶ci

Nowa strona 1 WYNIKI LOTÓW KONKURSOWYCH Nowa strona 1

 

 

Gostynin, dnia 28 czerwca 2015 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

            Zarz±d Okręgu Płock Polskiego Zwi±zku Hodowców Gołębi Pocztowych zwołuje na dzień 02 sierpnia 2015 roku /niedziela/ o godz. 10.oo Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Okręgu Płock do wyboru Prezesa Zarz±du Okręgu Płock oraz delegata na Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZHGP. Zebranie odbędzie się w lokalu M.O.P.S. przy ul. ¦więtokrzyskiej 12  w Sierpcu.

 

Proponowany porz±dek zebrania:

 

1.    Otwarcie zebrania i przyjęcie porz±dku obrad,

2.    Wybór protokolanta zebrania,

3.    Wybór przewodnicz±cego zebrania,

4.    Powołanie Komisji Mandatowej,

5.    Powołanie Komisji Matki,

6.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezesa Zarz±du Okręgu oraz wyboru delegata na Krajowy Walny Zjazd Delegatów,

7.    Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej o prawomocno¶ci zebrania,

8.    Głosowanie tajne do wyboru Prezesa Zarz±du Okręgu,

9.    Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyboru Prezesa Zarz±du,

10. Głosowanie tajne do wyboru delegata na KWZD,

11. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyboru delegata,

12. Zakończenie zebrania:

 

Prosi się o punktualne przybycie.

 

Za Zarz±d:

 

Sekretarz Okręgu

PZHGP Płock

Stanisław Ciarka

 

WYNIKI

LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH

O MISTRZOSTWO OKRĘGU PŁOCK

W 2015 ROKU

BUNDE III

ODDZIAŁ GˇBIN

26.07.2015

BUNDE III

ODDZIAŁ GOSTYNIN

26.07.2015

BUNDE III

ODDZIAŁ KUTNO

26.07.2015

BUNDE III

ODDZIAŁ PŁOCK

26.07.2015

BUNDE III

ODDZIAŁ SOCHACZEW

26.07.2015

SUCHAŃ IV

ODDZIAŁ

STARO¬REBSKO-BIELSKI

19.07.2015

 BUNDE III

REJON LOTOWY

278-279-373

26.07.2015

BUNDE III 

OKRĘG PŁOCK

26.07.2015


© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL